Výsledky vyhľadávania

 1. Studia doktoranckie w zakresie pedagogiki inzynierów e Republice Slowackiej
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Pedagogika pracy . Č. 54 (2009), s.181-189
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Doctoral study for engineering subjects teachers
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220
  Joining forces in engineering education towards excellence : . s.255-256
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Doctoral Study in Engineering Pedagogy in the Slovak Republic
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220
  IGIP Report . No 36 (2007), s.22-29
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Globalization and its Impacts on Engineering Education
  Turek Ivan ; M220  Miština Juraj ; M330
  Philosophy in Engineering . s.391-408
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Výskum efektívnosti výučby predmetu kvalita školy v doplňujúcom pedagogickom štúdiu učiteľov technických predmetov na stredných školách
  Turek Ivan ; M220 
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.397-419
  kvalita školy doplňujúce pedagogické štúdium
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Kvalita výchovy a vzdelávania
  Turek Ivan ; M220  Albert Sándor ; M7000
  SCHOLA 2006. 7. medzinárodná vedecká konferencia KIPP : . s.420-434
  kvalita vzdelávania výchova
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Entrepreneurship education at universities of technology. Výchova k podnikavosti na vysokých školách technického zamerania
  Turek Ivan ; M220 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.1346-1353
  podnikavosť vysoké školstvo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Výchova žiakov k podnikavosti
  Turek Ivan ; M220 
  Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů 1, 2 : . s.177-180, zv.2
  podnikavosť výchova žiakov
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Doktorandské štúdium pre učiteľov technických predmetov
  Turek Ivan ; M220 
  Aula . Roč. 14, č.1 (2006), s.40-44
  doktorandské štúdium
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Implementation of Teaching Subjects Quality of School into the Curriculum of Complementary Training of Engineering Subjects Teachers
  Turek Ivan ; M220  Hrmo Roman ; M220 Albert Sándor ; M7000
  Engineering education - the Priority for Global Development : . s.607-611
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok