Výsledky vyhľadávania

 1. Ako rozvíjať schopnosť žiakov učiť sa
  Turek Ivan ; M220 
  Banská Bystrica : Metodické centrum, 2002
  XXX
  kniha

  kniha

 2. Učebné štýly a schopnosť žiakov učiť sa
  Turek Ivan ; M220 
  Banská Bystrica : MC, 2002
  XXX
  kniha

  kniha

 3. O niektorých súčasných koncepciách vyučovacieho procesu
  Turek Ivan ; M220 
  Banská Bystrica : MC, 2002
  XXX
  kniha

  kniha

 4. Pracovné vyučovanie v súvislosti s prácou s počítačom
  Turek Ivan ; M220 
  Bratislava : Metodické centrum, 2002
  XXX
  kniha

  kniha

 5. Ako sa učiť
  Turek Ivan ; M220 
  Bratislava : MC, 2002
  XXX
  kniha

  kniha

 6. Návrh koncepcie vzdelávania učiteľov v SR
  Turek Ivan ; M220 
  XXX
  článok

  článok

 7. Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v SR
  Rosa V.  Turek Ivan ; M220 Zelina Miron
  XXX
  článok

  článok

 8. Návrh systému vzdelávania pedagogických pracovníkov v SR
  Turek Ivan ; M220  Zeman M. Jakubcová E.
  Bratislava : Metodické centrum, 1999
  XXX
  kniha

  kniha

 9. O trendoch technického vzdelávania v Európskej únii
  Turek Ivan ; M220 
  XXX
  článok

  článok

 10. K zefektívňovaniu vyučovacieho procesu
  Turek Ivan ; M220 
  XXX
  článok

  článok