Výsledky vyhľadávania

 1. MILÉNIUM - Národný program výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 až 20 rokov.
  Turek Ivan ; M220  Rosa V. Zelina Miron
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, 2002
  kniha

  kniha

 2. Národný program výchovy a vzdelávania na najbližších 15 až 20 rokov : Milénium
  Rosa V.  Turek Ivan ; M220 Zelina Miron
  Bratislava : IRIS, 2002
  kniha

  kniha

 3. Učebné štýly a rozvoj schopností žiakov učiť sa
  Turek Ivan ; M220 
  Banská Bystrica : MC, 2002
  kniha

  kniha

 4. Milénium. Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 - 20 rokov
  Rosa V.  Turek Ivan ; M220 Zelina Miron
  Prešov : MPC, 2002
  ISBN 80-8045-268-7
  kniha

  kniha

 5. Školstvo v štátoch EÚ a OECD
  Turek Ivan ; M220 
  Bratislava : MCMB, 2001
  kniha

  kniha

 6. Tvorivé riešenie problémov
  Turek Ivan ; M220 
  Banská Bystrica : Metodické centrum, 2001
  ISBN 80-8041-394-0
  kniha

  kniha

 7. Vzdelávanie učiteľov pre 21. storočie
  Turek Ivan ; M220 
  Bratislava : Metodické centrum, 2001
  ISBN 80-8052-112-3
  kniha

  kniha

 8. Tvorivé riešenie problémov
  Turek Ivan ; M220 
  Prešov : Metodické centrum, 2000
  ISBN 80-8045-202-4
  kniha

  kniha

 9. O zbližovaní vzdelávania v Slovenskej republike a v Európskej únii
  Albert Alexander  Turek Ivan ; M220
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2000
  kniha

  kniha

 10. Návrh koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike. Projekt Milénium
  Rosa V.  Turek Ivan ; M220 Zelina Miron
  Nitra : Slovdidac, 2000
  kniha

  kniha