Výsledky vyhľadávania

 1. Návrhy pri budovaní a rozvoji image firmy Alfred Kärchner GmbH = The suggestions of the establishment and development of an image of Alfred Kärcher company : Diplomová práca
  Vargová Janka  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 82 s príl., 1 CD-ROM
  firemný imidž marketingová komunikácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Typy a výber marketingových mixov : Diplomová práca
  Poliaková Katarína  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 64 s 1 CD-ROM
  marketingový mix
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Tvorba a využitie propagačnej stratégie = Creating and application of promotional strategy : Diplomová práca
  Neštická Andrea  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 83 s príl., 1 CD-ROM
  reklama propagácia
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Marketingové nástroje a manažérstvo kvality v Kontroltech, s.r.o. Dubnica nad Váhom = Marketing tools and quality management KONTROLTECH, Ltd. Dubnica nad Vahom : Diplomová práca
  Fúsik Juraj  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD-ROM)
  marketing kvalita
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Analýza a tvorba systému integrovanej marketingovej komunikácie v spoločnosti DEMA Senica, a.s. = The analyse and making of the system of integrated marketing communication in the company DEMA a.s. Senica : Diplomová práca
  Sloboda Martin  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 88 s príl (1 CD-ROM)
  integrovaná marketingová komunikácia predaj vzťahy s verejnosťou reklama
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Plánovanie a realizácia odbytu IZOMAT, a.s. Nová Baňa : Diplomová práca
  Tužinský Peter  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 78 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment odbyt
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh metodiky na meranie spokojnosti zákazníkov : Diplomová práca
  Matúš Martin  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 65 s 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment spokojnosť zákazníkov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Koncepcia strategického rozvoja akciovej spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA : Diplomová práca
  Hajsterová Eva  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD)
  priemyselné inžinierstvo a manažment stratégia rozvoja
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Konkurenčné analýzy a tvorba marketingovej stratégie : Diplomová práca
  Peťková Zuzana  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment marketingová stratégia konkurenčná analýza
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 10. Propagačná stratégia a jej využitie v s.r.o. Zvarmont : Diplomová práca
  Gubrický Vladimír  Jedlička Milan (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 67 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment marketingová stratégia propagácia podniku
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha