Výsledky vyhľadávania

 1. Formovanie marketingovej stratégie. Forming of marketing strategy
  Jedlička Milan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 22 (2007), s.61-66
  marketingová stratégia trhová ekonomika marketingový mix
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Nové trendy pri tvorbe marketingových koncepcií. New trends in creating marketing conceptions
  Jedlička Milan ; M190 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 23 (2007), s.39-47
  marketing produkty dopyt Ponuka
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Metodika tvorby marketingového informačného systému a marketingového výskumu v podnikovej praxi
  Jedlička Milan ; M190  Lenhardt Ján ; M190
  Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku . s.9-33
  marketing informačný systém
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 4. Marketing a manažérstvo kvality
  Jedlička Milan ; M190  Šalgovičová Jarmila ; M4000
  Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku . s.89-118
  marketing manažérstvo kvality
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 5. Budovanie a riadenie značky v konkurenčnom prostredí
  Jedlička Milan ; M190  Molnárová Dagmar ; M190
  Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku . s.127-150
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 6. Marketing a jeho využívanie pri zvyšovaní konkurencieschopnosti slovenských podnikov
  Jedlička Milan ; M190 
  Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku . s.171-176
  marketing
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Marketingová stratégia podniku
  Jedlička Milan ; M190 
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.169-192
  marketingová stratégia
  kapitola(článok) z dokumentu
  článok

  článok

 8. Základné typy koncepcií podľa úrovne ponuky
  Jedlička Milan ; M190 
  Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku . s.33-41
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Využívanie štatistických metód pri zvyšovaní úrovne informovanosti podnikového manažmentu
  Jedlička Milan ; M190  Urdziková Jana ; M4000
  Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku . s.73-89
  štatistické metódy podnikový manažment
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Budovanie systému IMK v podnikateľskej praxi
  Jedlička Milan ; M190 
  Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku . s.118-127
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok