Výsledky vyhľadávania

 1. Štúdium vlastností zvarových spojov austenitických, bórom legovaných nehrdzavejúcich ocelí vyhotovených pevnolátkovým laserom
  Dřímal Daniel ; M980  Ulrich Koloman (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 14.07.2015 ; Študijný odbor : 5.2.7. strojárske technológie a materiály ; Študijný program : D-STM . - 132 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UVTE, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91477
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Štúdium vplyvu parametrov zvárania laserom na výsledné vlastnosti zvarových spojov tenkostenných austenitických koróziivzdorných ocelí : dizertačná práca
  Krampoťák Peter ; M3000  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 200 . - 144s CD + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials drsnosť povrchu DOE
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91427
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Výskum diagnostiky defektov pomocou nových ultrazvukových metód TOFD a Phased Array a vplyv na životnosť zváraných konštrukcií
  Martančík Branislav ; M3000  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 150s 1 CD ROM + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials defect NDT
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66768
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Bezolovnaté spájky pre vyššie aplikačné teploty
  Koleňáková Monika ; M3000  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 103 s
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials lead-free solders shear strength wettability bezolovnaté spájky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66799
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených plynným CO2 laserom : Dizertačná práca
  Vrtochová Tatiana ; M140  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011 . - 128 s., autoreferát, CD-ROM
  duplex stainless steel korózna odolnosť duplexná oceľ strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63820
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Výskum a vývoj bezolovnatej spájky pre potreby mikroelektroniky s prihliadnutím na environmentálne požiadavky : Dizertačná práca
  Lechovič Emil ; M3000  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2011 . - 153 s., autoreferát, CD-ROM
  shear strength microstructure thermal cycling lead-free solder mikroštruktúra tepelné cyklovanie strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63815
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 7. Štúdium vlastností zvarových spojov duplexných ocelí vyhotovených elektrónovým lúčom : Dizertačná práca
  Schwarz Ladislav ; M3000  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2011 . - 124 s., autoreferát, CD-ROM
  heat treatment electron beam welding tepelné spracovanie duplexná oceľ zváranie elektrónovým lúčom strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63818
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Štúdium vlastností vybraných zvarových spojov a návarov vytvorených laserom so zváracím materiálom vo forme drôtu = Study of properties of selected welding joints and clads created by laser with welding material in the form of wire : Dizertačná práca
  Šimek Michal ; M140  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 129 s príl
  laserové zváranie naváranie abráziivzdornosť
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Štúdium vlastností vybraných zvarových spojov a návarov vytvorených laserom zo zváracím materiálom vo forme drôtu
  Šimek Michal ; M140  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  laser welding pevnosť naváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54620
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 10. Technologickosť zvarových spojov - vplyv geometrie zvaru na únavovú životnosť zváraných konštrukcií : Dizertačná práca
  Antalová Daniela ; M250  Ulrich Koloman (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2008 . - 102 s autoreferát
  zvarové spoje únavová životnosť zvárané konštrukcie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha