Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv parametrov plazmového zvárania v režime s hlbokým pretavením na vlastnosti zvarových spojov duplexných nehrdzavejúcich ocelí / aut. Beáta Šimeková, Ingrid Kovaříková, Erika Hodúlová, Koloman Ulrich
  Šimeková Beáta ; 063000  Kovaříková Ingrid ; 063000 Hodúlová Erika ; 063000 Ulrich Koloman
  Zvárač - profesionál . Roč. 15, č. 3 (2018), s. 13-16
  plazmové zváranie zvarový spoj
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Influence of EBW parameters on the quality of SAF 2205 duplex steel welds / aut. Erika Hodúlová, Beáta Šimeková, Ingrid Kovaříková, Koloman Ulrich, František Kolenič, Daniel Dřímal
  Hodúlová Erika ; M3000  Šimeková Beáta ; M3000 Kovaříková Ingrid ; M3000 Ulrich Koloman ; 063700 Kolenič František Dřímal Daniel ; 060980
  68th IIW Annual Assembly and International Conference : . CD-ROM, [4] s.
  duplex stainless steels electron beam welding
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 3. Ultrasonic inspection of thin duplex steel weld joints by TOFD / aut. Erika Hodúlová, Ingrid Kovaříková rod. Sukubová, Beáta Šimeková, Koloman Ulrich
  Hodúlová Erika ; M3000  Kovaříková Ingrid ; M3000 Šimeková Beáta ; M3000 Ulrich Koloman ; M3000
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 752-753. 2014 1st International conference on Advanced Material and Structural Mechanical Engineering (ICAMSME 2014), Jeju, Island. South-Korea, July 27th 2014, (2015), s. 584-587
  Duplex steel austenite
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The effects of LBW parameters to the properties of DSS welds / aut. Beáta Šimeková, Ingrid Kovaříková, Erika Hodúlová, Koloman Ulrich, František Kolenič, Michal Šimek
  Šimeková Beáta ; M3000  Kovaříková Ingrid ; M3000 Hodúlová Erika ; M3000 Ulrich Koloman ; 063700 Kolenič František Šimek Michal
  JOM-18 - International Conference on Joining Materials : . CD-ROM, [7]s.
  duplex stainless steels laser beam welding
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Ultrasonic inspection of thin duplex steel welds by phased array / aut. Erika Hodúlová, Ingrid Kovaříková, Beáta Šimeková, Koloman Ulrich
  Hodúlová Erika ; M3000  Kovaříková Ingrid ; M3000 Šimeková Beáta ; M3000 Ulrich Koloman ; 063700
  Materials Science Forum . Vol. 818. Selected, peer reviewed papers from the Surface Engineering 2014, October 23-24, 2014, High Tatras, Slovakia, (2015), s. 256-259
  Duplex steel austenite
  http://www.scientific.net/MSF.818.256
  doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.818.256
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Research and development of lead-free solder for microelectronics in consideration of the environmental and qualitative aspects
  Hodúlová Erika ; M3000  Šimeková Beáta ; M3000 Kovaříková Ingrid ; M3000 Lechovič Emil Ulrich Koloman ; M3000
  Welding in the World . Vol. 58, no. 5 (2014), s. 719-727
  wetting angle lead-free solders intermetallics
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 7. Zváranie tenkých austenitických koróziivzdorných plechov
  Krampoťák Peter ; M3000  Ulrich Koloman ; M3000 Bárta Jozef ; M3000
  17. seminár ESAB : . s.78-84
  zváranie plechov laserové zváranie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Microstructure and Properties of Plasma Arc Welding with Depth Penetration Keyhole SAF 2205 Duplex Stainless Steel
  Šimeková Beáta ; M3000  Kovaříková rod. Sukubová Ingrid ; M3000 Ulrich Koloman ; M3000
  Advanced Materials Research : . Vol. 664 (2013), s.578-583
  plasma arc welding duplex stainless steel
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Influence of Parameters of Plasma Welding on the Properties of Welded Joints of Duplex Stainless Steels in Mode with Deep Remelting
  Ulrich Koloman ; M3000  Kovaříková rod. Sukubová Ingrid ; M3000 Šimeková Beáta ; M3000
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 309 (2013), s.69-74
  welding joint keyhole Plasma Welding
  článok z periodika
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Effect of plasma polishing to a final quality of welded joints
  Krampoťák Peter ; M3000  Hurajt Marek ; M3000 Šalgó Kristián ; M1000 Vaňa Dušan ; M3000 Jančár Jaroslav ; M3000 Ulrich Koloman ; M3000
  IDS 2013. International Doctoral Seminar 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p. 172-177
  plasma polishing roughness laser welding
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok