Výsledky vyhľadávania

 1. Spojka s membránovou pružinou : Popis vynálezu k autorskému osvedčeniu, č. 252028. Prihlásené 18.10.1985, PV 7445-85. Zverejnené 18.12.1986. Vydané 15.09.1988
  Kúdelka Ivan  Hazlinger Marián ; M1000
  Praha, 1989
  dokument o vynáleze
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 2. Kotúčová spojka s membránovou pružinou : Popis vynálezu k autorskému osvedčeniu, č. 262774. Prihlásené 04.05.1987, PV 3108-87.S. Zverejnené 16.08.1988. Vydané 15.06.1989
  Kúdelka Ivan  Hazlinger Marián ; M1000 Zeman Kristián
  Praha, 1989
  dokument o vynáleze
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha