Výsledky vyhľadávania

 1. Vedomosťami podporované vzdelávanie v e-aktívnych knižniciach : Záverečná správa k prípravnému projektu 7. rámcového programu APVV - PP7RP-0054-09
  Svetský Štefan (ved. výsk. tímu) ; M250  Moravčík Oliver (člen výsk. tímu) ; M6000 Tanuška Pavol (člen výsk. tímu) ; M6000 Schreiber Peter (člen výsk. tímu) ; M6000 Šujanová Jana (člen výsk. tímu) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2009
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha