Výsledky vyhľadávania

 1. Polyméry v automobilovom priemysle a ich recyklácia
  Fraňová Ivana ; 020050  Gondár Ernest ; 020050 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136811
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Aplikácia polymérov v automobilovom priemysle
  Pokorný Ján ; 020050  Gondár Ernest ; 020050 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139334
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Plasty v automobilovom priemysle a možnosti ich recyklácie.
  Bajan Jozef ; 020050  Gondár Ernest (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98485
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Vplyv množstva ecyklátu na vlastnosti vybraných termoplastov
  Krčová Jana ; J  Gondár Ernest (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials thermoplastic recyklát zmrštenie mechanické skúšky strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83150
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Vplyv množstva recyklátu na zmenu vlastností polypropylénu
  Podmajerský Dušan ; J  Gondár Ernest (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials polypropylene mechanické vlastnosti fyzikálne vlastnosti polypropylén strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84010
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Využitie technologického plastového odpadu pri vý-robe súčiastok pre automobilový. (Application of primary waste by the production for car industry) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Holaň Martin ; J  Gondár Ernest (xxx) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 44 s
  polypropylén zmes polyetylénov recykláty polypropylene polyethylene recyclates
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Vplyv recyklátu na zmenu vlastností vybraných plastov. (The influence of recyclate on the change of properties of specific thermoplasts) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Šályová Mária ; J280  Gondár Ernest (xxx) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 42 s
  polypropylén polyformaldehyd recyklát polypropylene polyformaldehyde recyclate
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha