Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie 3D tlače pri výrobe nového dielca
  Horváth Miroslav ; 020050  Gondár Ernest ; 020050 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126769
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Sledovanie vlastností plastových výrobkov pripravených 3D tlačou
  Mačej René ; 020050  Gondár Ernest ; 020050 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127643
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Spracovanie prašného podielu z plastového odpadu
  Bajan Jozef ; 020050  Gondár Ernest ; 020050 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126664
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Vplyv množstva prísady na vlastnosti polypropylénu
  Kičin Pavol ; 020050  Gondár Ernest ; 020050 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126776
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 5. Návrh zariadenia pre spekanie plastových zmesí
  Repka Viliam ; 020050  Gondár Ernest ; 020050 (škol.)
  2017
  SJF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127797
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Spracovanie prašného podielu zo zmesi polymérov
  Krajčovičová Dominika ; 020050  Gondár Ernest ; 020050 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120442
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Vplyv množstva recyklátu na zmenu vlastností zmesi polymérov
  Griga Matej ; 020050  Gondár Ernest ; 020050 (škol.)
  2016
  SJF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120494
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Vplyv množstva recyklátu na mechnické vlastnosti polypropylénov
  Kozák Jaroslav ; 020050  Gondár Ernest (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112800
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Využitie plastového odpadu pri príprave kompozitného materiálu
  Grejták Peter ; 020050  Gondár Ernest (škol.)
  2015
  SJF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-STAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112759
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 10. Vplyv množstva recyklátu na nákladovosť výliskov z polypropylénu
  Siváková Henrieta ; J  Gondár Ernest (škol.) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials recycled recycling injection polypropylene recyklát recyklácia vstrekovanie polypropylén strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103937
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha