Výsledky vyhľadávania

 1. Inovačný prístup pri zvyšovaní efektívnosti sledovateľnosti materiálového toku vo výstavbe objektov a stavieb
  Sorokač Adam ; 902020  Petráková Zora ; 010320 (škol.)
  2018
  902020 ; Dátum obhajoby : 12.12.2018 ; Študijný odbor : 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky ; Študijný program : D-OPE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93050
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Inovatívne prístupy k riadeniu veľkých rizík v poisťovníctve a ich vplyv na konkurenčné prostredie
  Majdan Martin ; 902020  Petráková Zora ; 010320 (škol.)
  2017
  902020 ; Dátum obhajoby : 24.08.2017 ; Študijný odbor : 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky ; Študijný program : D-OPE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93301
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Stavebný zákon v developerskom procese
  Rajprichová Viera ; 902020  Petráková Zora (škol.)
  902020 ; Dátum obhajoby : 27.08.2014 ; Študijný program : 621

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76113
  dizertačná práca
  kniha

  kniha