Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 8  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^stu_us_auth stu34883 ddz^"
 1. Analysis, Evaluation and Solution of Technical Sources of Errors at Automated Infusion Systems : dát. obhaj. 18.12.2012, č. ved. odb. 5-2-13
  Lekscha Thomas  Ďuračková Daniela (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012
  FEI ; . - 167 s AUTOREF. 2012, 42 s.
  Microelectronics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81607
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Digitálny návrh novej architektúry doprednej neurónovej siete : dát. obhaj. 29.3.2012, č. ved. odb. 26-13-9
  Záluský Roman ; E030  Ďuračková Daniela (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 115 s
  Mikroelektronika Microelectronics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63929
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Príspevok k algoritmom priamej a sätnej MDCT a návrh vysoko škáľovateľnej hardvérovej architektúry na urýchlenie výpočtu MDCT : Dát. obhaj. 8.12.2010, čís.ved.odb.26-13-9
  Malík Peter  Ďuračková Daniela (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 95 s
  elektronika Hardvér algoritmy
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Digitálny návrh CNN siete pre spracovanie obrazcov
  Raschman Emil ; E210  Ďuračková Daniela (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 127 s
  elektronika neurónové siete spracovanie optických informácií
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Využitie technológie spínavých kondenzátorov pre hardvérovú implementáciu neurónových sietí na čipe : Obhaj. 15.12.2004, čís.ved. odb. 26-13-9
  Hajtáš Daniel  Ďuračková Daniela (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004
  FEI ; . - 135 s
  elektronika fáza kondenzovaná neurónové siete čipy
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Design of Asymchronous Pipelined Circuits = Návrh asynchrónnych obvodov pre zreťazené spracovanie údajov : V.odb.: 26-13-9, Obh.: 19.5.2003
  Butaš Ján ; E210  Ďuračková Daniela (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2003 . - 96 s
  elektronika asynchrónne časovače asynchrónny prenos dát komunikačné protokoly spracovanie údajov
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Digital architectures for inretmediate frequency signal processing in mobile communications = Číslicové architektúry pre spracovanie IF signálov v mobilných komunikáciách : V. odb. 26-13-9. Obhajoba 04. 04. 2002
  Paško Robert  Ďuračková Daniela (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001
  FEI ; . - 127 s
  elektronika mobilné komunikačné systémy spracovanie signálov
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Príspevok k štúdiu pohyblivých iónov v izolačnej vrstve štruktúr MIS : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 11.11.1982 / [aut.] Valehrachová,Daniela, Ing.; Škol. Csabay,Otto
  Valehrachová Daniela ; E210  Csabay Otto (škol.) ; E210
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1982 . - 131 s Autoref.1982, 16 s
  elektronika a vákuová technika
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha