Výsledky vyhľadávania

 1. Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách
  Polec Jaroslav ; E070  Karlubíková Tatiana Vargic Radoslav ; E070
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 167 s
  ISBN 978-80-227-2641-2
  Telekomunikácie pravdepodobnostné modely
  skriptá
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI81141
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 2. Wavelety a banky filtrov
  Vargic Radoslav ; E070 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 136 s
  ISBN 80-227-2093-3
  wavelets spracovanie signálov Fourierova transformácia
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI53102
  kniha

  kniha

 3. Vybrané metódy kompresie dát
  Polec Jaroslav ; E070  Karlubíková Tatiana Oravec Miloš ; 035000 Pavlovičová Jarmila ; 031000 Vargic Radoslav ; 037000
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000 . - 195 s
  ISBN 80-223-1392-0
  kódovanie dát kompresia dát spracovanie dát kódovanie obrazov spracovanie obrazu hybridné kódovanie ortogonálne transformácie
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI3010
  kniha

  kniha