Výsledky vyhľadávania

 1. Bratislava, Námestie SNP 19 : architektonicko-historický prieskum
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Bratislava : Krajský pamiatkový úrad, 2007 . - nestr
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Bratislava, Žižkova ulica č.36, cintorín ŽNO : architektonicko-historický výskum
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Bratislava : Krajský pamiatkový úrad, 2007 . - nestr
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Bratislava, Lazaretská 20 : meštiansky dom
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Bratislava : Krajský pamiatkový úrad, 2006 . - nestr
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Banská Štiavnica, Akademická ul. 14
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Banská Bystrica : Krajský pamiatkový úrad, 2006 . - nestr
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Komárno, Dunajské nábrežie 16 : Architektonicko-historický výskum
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Nitra : Krajský pamiatkový úrad, 2006 . - nestr
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Komárno, Palatínova 10-12
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Nitra : Krajský pamiatkový úrad, 2004 . - nestr
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 7. Prepoštská 5-Kapitulská 15, Bratislava
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Bratislava : Krajský pamiatkový úrad, 2003 . - nestr
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 8. Návrh obnovy národnej kultúrnej pamiatky Štúrova 2, Bratislava
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2002 . - nestr výkresová časť
  záverečná práca
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha