Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie vplyvov na krajinu v plánovacom procese / aut. Ingrid Belčáková ; rec. Florin Žigrai, Eva Pauditšová
  Belčáková Ingrid ; 057170  Žigrai Florin ; R2020 (rec.) Pauditšová Eva (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Veda, 2015 . - 136 s.
  ISBN 978-80-224-1440-1
  environmentálne hodnotenie plánovanie územné metodológia
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  Hodnotenie vplyvov na krajinu v plánovacom procese

  kniha

 2. Obnova obytných budov Príručka pre vlastníkov, ako postupovať v súlade s princípmi udržateľného rozvoja
  Konrádová, Ingrid Hudeková, Zuzana, ; 056160 Turanský, Robert Pifko, Henrich, ; 052120 Šimkovicová, Ľubica Belčáková, Ingrid, ; 057170
  Hlavné mesto SR Bratislava 2014 . - 40
  ISBN 978-80-971869-2-0
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 3. Význam identifikácie historických krajinných štruktúr v krajinných typoch Slovenska / aut. Martina Slámová ; rec. Ingrid Belčáková, Peter Jančura
  Slámová Martina  Belčáková Ingrid ; 057170 (rec.) Jančura Peter (rec.)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2013 . - 134 s., 100 ks +CD-ROM
  ISBN 978-80-228-2574-0
  krajinný typ ochrana metódy výskumu protection research methods type of landscape krajinná a záhradná architektúra
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2110
  kniha

  kniha

 4. Landscape management : Theory and practice
  Belčáková Ingrid ; A7170  Streďanský Jozef (rec.) Macura Viliam (rec.) ; V160 Rosnati Chiara (rec.)
  1. vyd
  Bački Petrovac : BPS Ekselent, 2012 . - 80 P
  ISBN 978-86-89071-01-6
  krajina manažment plánovanie Európsky dohovor o krajine landscape management and planning European Landscape Convention
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 5. Krajina - predmet vzdelávania a výskumu
  Belčáková Ingrid (ed.) ; A7170 
  Bratislava : Perfekt, 2010 . - 245 s
  ISBN 978-80-8046-452-3
  krajina krajinné plánovanie krajinná architektúra a krajinné plánovanie
  monografia
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (3) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 6. Landscape ecology - methods, applications and interdisciplinary approach / ed. Mária Barančoková, Ján Krajčí, Jozef Kollár, Ingrid Belčáková
  Barančoková Mária (ed.)  Krajčí Ján (ed.) Kollár Jozef (ed.) Belčáková Ingrid (ed.) ; A7170
  Bratislava : Institute of Landscape Ecology Slovak Academy of Sciences : Institute of Garden and Landscape Architecture, 2010 . - 890 s. + CD-ROM
  ISBN 978-80-89325-16-0
  Landscape architecture krajinná ekológia ekológia krajiny krajinné plánovanie
  monografia
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 7. Najlepšie spoločné skúsenosti v priestorovom plánovaní na podporu udržateľného polycentrického rozvoja - POLY.DEV.
  Belčáková Ingrid ; A7170 
  Bratislava : Perfekt, 2007 . - 56 s
  ISBN 978-80-8046-382-3
  priestorové plánovanie udržateľný rozvoj Banskobystrický samosprávny kraj územné plánovanie miest
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 8. Environmentálne plánovanie. Environmentálne hodnotenie a sociálna participácia
  Belčáková Ingrid ; A7170  Petríková Dagmar ; A440
  STU v Bratislave FA : Road, 2003 . - 79 s
  ISBN 80-88999-21-9
  územné plánovanie environmentálne plánovanie ekológia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3100
  kniha

  kniha