Výsledky vyhľadávania

 1. Riešenie úloh anizotropickej difúzie na nerovnomerných výpočtových sieťach
  Bejdák Martin ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137328
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Okrajové úlohy so šikmou deriváciou
  Schwarzová Paula ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137287
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Numerické metódy pre tvorbu modelov 3D objektov pomocou registrácie mračien bodov získaných 3D skenermi
  Hrapková Lenka ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2016 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : B-MAPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131494
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Numerické metódy spracovania 4D obrazu (3D videa)
  Sýs Peter ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2016 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : B-MAPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131512
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Numerické metódy na segmentáciu 4D obrazu
  Hornáček Timotej ; 010220  Mikula Karol (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2015 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100251
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Extrakcia rýchlostných polí z postupnosti obrazov
  Krakovský Michal ; V  Mikula Karol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 3
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling numerical solution advection equation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95229
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Tvorba "optimálnych" logicky štvoruholníkových sietí v 2D a 3D oblastiach nad topografiou Zeme
  Medľa Matej ; V  Mikula Karol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68521
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Numerické metódy v prúdení
  Cvečka Matej ; V  Mikula Karol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling error solution fluid skúmanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49486
  bakalárska práca
  kniha

  kniha