Výsledky vyhľadávania

 1. Tvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôch
  Čavarga Martin ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159445
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Prirodzené siete hlbokého učenia na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000
  Ožvat Aneta Alexandra ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153749
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Inflow-implicit/outflow-explicit metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc na nerovnomernych sieťach
  Hrapková Lenka ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136569
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Numerické metódy na rekonštrukciu 3D scény z fotografií dvoch kamier
  Beranová Natália ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125928
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Numerické metódy na segmentáciu 4D obrazu
  Hornáček Timotej ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127880
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Methods of algorithmic trading
  Krakovský Michal ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : I-MAPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132315
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. 3D point cloud surface reconstruction by using level set methods
  Kósa Balázs ; 010220  Mikula Karol (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109310
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Riešenie parciálnych diferenciálnych rovníc na nerovnomerných logicky štvoruholníkových sieťach metódou konečných objemov
  Medľa Matej ; V  Mikula Karol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 18.06.2014 ; Študijný program : 15
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling finite volume method metóda konečných objemov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100754
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Hľadanie ideálnej cesty pre kameru virtuálnej kolonoskopie
  Urbán Jozef ; V220  Mikula Karol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling segmentation distance function segmentácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68861
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Využitie metód evolúcie plôch v softvéri pre obuvnícky priemysel
  Tunega Martin  Mikula Karol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  SVF ;
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling finite volume method metóda konečných objemov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72934
  diplomová práca
  kniha

  kniha