Výsledky vyhľadávania

 1. Solving partial differential equations using finite volume method on non-uniform grids
  Medľa Matej ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 28.08.2018 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : D-APLMA4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120079
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Solving partial differential equations on surfaces with applications to geodetic data analysis
  Kollár Michal ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 28.08.2018 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : D-APLMA4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120070
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Numerical modelling of the forest fire propagation
  Ambroz Martin ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 28.08.2018 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : D-APLMA4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120057
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Finite volume methods for mean curvature flow of surfaces
  Tomek Lukáš ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 28.08.2017 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : D-APLMA4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111523
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 5. The new improvements of atlas based image segmentations
  Urbán Jozef ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2016 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : D-APLMA4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94398
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 6. Parallel algorithms for the solution of partial differential equations - Numerical methods for analysis of embryogenesis images
  Špir Róbert ; 010220  Mikula Karol (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.08.2015 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : D-APLMA4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94094
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 7. Analysis of 3D and 4D Images of Organisms in Embryogenesis
  Smíšek Michal ; 010220  Mikula Karol (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.08.2015 ; Študijný odbor : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Študijný program : D-APLMA4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94802
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 8. Numerické metódy v geovedách
  Macák Marek ; V220  Mikula Karol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 25.08.2014 ; Študijný program : 680
  aplikovaná matematika Applied Mathematics paralelné výpočty metóda konečných objemov geodetická okrajová úloha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78572
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 9. Numerical Solution of Partial Differential Equations and Their Application : Dissertation thesis
  Kútik Pavol ; V220  Mikula Karol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013 . - 139 s
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha

 10. Numerical solution of partial differential equations in financial mathematics
  Kútik Pavol ; V220  Mikula Karol (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  aplikovaná matematika Applied Mathematics metóda konečných objemov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76218
  dizertačná práca
  kniha

  kniha