Výsledky vyhľadávania

 1. Určenie priebehu hladiny podzemnej vody a smeru prúdenia v oblasti obce Žemberovce
  Baroková Dana ; V170  Wild Marek Kopecký Miloslav ; V150 Dušička Peter ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2005 . - 15 s
  model podzemná voda prúdenie vody flow regime groundwater modeling
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Odborný hydrogeologický posudok lokality MVE Šášovské Podhradie : Prognóza vývoja hladiny podzemnej vody po výstavbe MVE.Záverečná správa ZOD.
  Dušička Peter ; V170  Baroková Dana ; V170 Kopecký Miloslav ; V150 Šoltész Andrej ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005 . - 18 s
  hydro power plant TRIWACO groundwater table level hladina podzemných vôd TRIWACO malá vodná elektráreň
  výskumná správa
  GAI - 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy
  kniha

  kniha

 3. Inžinierskogeologická pasportizácia vybraných historických objektov - hrad Devín : Čiastková záverečná práca
  Vlčko Ján  Malgot Jozef ; V150 Baliak František ; V150 Bartók Július Pipík Radovan Kopecký Miloslav ; V150 Solčiansky Roman Mišík M. Gregor V. Bartoš Pavel ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1997
  výskumná správa
  kniha

  kniha

 4. Analýza inžinierskogeologických príčin porušenia stavebných objektov : Záverečná správa výskumnej úlohy
  Malgot Jozef ; V150  Baliak František ; V150 Čabalová Darina ; V150 Barók J. Kopecký Miloslav ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1993
  výskumná správa
  kniha

  kniha