Výsledky vyhľadávania

 1. Determination of rock strength for foundations
  Arsal Kemal Yasin ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-CExA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140056
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Assessment of landslide areas in the motorway route
  Karatzoudis Dimitris ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-CExA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133979
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Vplyv stavu horninového prostredia na vyrazenie podzemnej stavby
  Zimanová Mária ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : I-SNOU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117441
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Stabilita zosuvných území na vodnej stavbe v oblasti karpatského flyšu
  Zrubeková Katarína ; V  Kopecký Miloslav (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2014 ; Študijný program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering landslides sanačné opatrenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104156
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Zosuvy na pravostrannom zaviazaní VS Liptovská Mara
  Antolová Darina ; V150  Kopecký Miloslav (škol.) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering monitoring monitoring stabilita monitoring monitoring
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62583
  diplomová práca
  kniha

  kniha