Výsledky vyhľadávania

 1. Základy požiarneho inžinierstva [elektronický zdroj] : Návody na cvičenia
  Martinka Jozef ; M5000  Balog Karol ; M5000 Tureková Ivana ; M5000 Osvald Anton (rec.) Soldán Maroš (rec.) ; M5000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2013 . - 184 s
  ISBN 978-80-8096-182-4
  požiarne inžinierstvo
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Technologické a prírodné havárie
  Tureková Ivana ; M5000  Kuracina Richard ; M5000 Balog Karol ; M5000 Martinka Jozef ; M5000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2012 . - 232 s
  ISBN 978-80-8096-154-1
  Havárie technologické prírodné havárie
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 3. Manažment nebezpečných činností
  Tureková Ivana ; M5000  Kuracina Richard ; M5000 Rusko Miroslav ; M5000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2011 . - 185 s
  ISBN 978-80-8096-139-8
  nebezpečné látky manažérstvo rizika
  https://is.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 4. Príprava bezpečnostných technikov : Prach a prachovzduchové zmesi. Učebný text III.
  Tureková Ivana ; M5000  Kuracina Richard ; M5000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2011 . - 58 s. [3,67AH
  ISBN 978-80-8096-152-7
  prach horľavosť
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - príručka
  (1) - dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 5. Príprava bezpečnostných technikov : Nová chemická legislatíva. Učebný text II.
  Tureková Ivana ; M5000  Kuracina Richard ; M5000
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2010 . - 60 s
  ISBN 978-80-8096-131-2
  klasifikácia látok nebezpečné látky chemické látky
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (2) - monografia
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF3100
  kniha

  kniha

 6. Úvod do prevencie závažných priemyselných havárií
  Tureková Ivana ; M5000  Kuracina Richard ; M5000
  1. vyd
  Trnava : Tlačové štúdio Váry, 2009 . - 76 s
  ISBN 978-80-89422-01-2
  havárie priemyselné
  skriptá
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4100
  kniha

  kniha

 7. Inžinierstvo pracovného prostredia
  Balog Karol ; M5000  Tureková Ivana ; M5000 Turňová Zuzana ; M5000
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 115 s., 11 obr., 43 tab
  ISBN 80-227-2574-9
  pracovné prostredie
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 8. Priemyselná toxikológia
  Balog Karol ; M5000  Tureková Ivana ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 160 s
  ISBN 80-227-2337-1
  toxikológia
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF9100
  kniha

  kniha

 9. Legislatíva životného prostredia II.
  Piatrik Milan ; C6290  Tureková Ivana ; M5000 Rusko Ivan
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004 . - 150 s
  ISBN 80-8055-958-9
  životné prostredie
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 10. Právne aspekty životného prostredia
  Tureková Ivana ; M5000  Cáliková Emília
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 131 s
  ISBN 80-227-1868-8
  prostredie životné environmentalistika
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF9100
  kniha

  kniha