Výsledky vyhľadávania

 1. Monitoring the external conditions of thermal degradation of thermoplastic polyolefin
  Rauová Jana  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety thermal degradation termická degradácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90272
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie technickej bezpečnosti vybraného zariadenia
  Dobšovič Matej  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk assessment risk analysis analýza rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90178
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv vlastností organických rozvírených prachov na ich zápalné charakteristiky
  Balluch Richard  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety flammability horľavosť prach
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89901
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Koordinácia bezpečnosti práce na stavenisku
  Kutálková Dana  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  site koordinácia bezpečnosti zariadenie staveniska stavenisko integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90132
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Vplyv vlastností usadených drevných prachov na ich zápalné charakteristiky
  Cesneková Zuzana  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety fire-technical characteristics wood ignition temperature burning prach teplota vznietenia horenie drevo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89895
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Komplexné posúdenie bezpečnosti pri zváraní elektrickým oblúkom
  Mahút Miroslav  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety Welding
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79785
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Bezpečnosť práce pri výstavbe a rekonštrukciách obytných priestorov
  Vyskoč Mathew  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk analysis reconstruction risk rekonštrukcia analýza rizík riziko stavenisko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98448
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Vplyv alkoholu na bezpečnosť práce vodičov
  Chrenková Barbora  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety vodič
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89991
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Závažná priemyselná havária na Letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave
  Vyšváderová Ľubica ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety scenario analysis analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89906
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Pracovné úrazy a choroby z povolania v stavebníctve
  Mináriková Lenka ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety risk stavenisko riziko pracovný úraz
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95050
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha