Výsledky vyhľadávania

 1. Preprava nebezpečných látok a zabezpečenie stanovišťa v prechodovej železničnej stanici : Záverečná práca
  Jakubec Štefan  Tureková Ivana (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 43 s príl
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha

 2. Environmentálne akceptovateľné bezzvyškové hasiace látky : Záverečná práca
  Hamm Bedřich  Tureková Ivana (XXX) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPE, 2001
  MTF ; . - 56 s
  priemyselná ekológia bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  záverečná práca
  kniha

  kniha