Výsledky vyhľadávania

 1. Distributed control systems modelling using PROFInet CBA
  Bezák Tomáš ; M6000  Strémy Maximilián ; M6000 Husárová Bohuslava ; M180
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium 2010 : . s.0559-0560
  control systems standards
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Analýza systémov riadenia s variabilným časovým oneskorením
  Juhás Martin ; M6000  Husárová Bohuslava ; M180 Michaľčonok German ; M6000
  Process Control 2006 : . s.R081-1/R081-4
  simulácia systémy riadenia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Advanced simulation model design for home temperature adjustment
  Husárová Bohuslava ; M180  Juhás Martin ; M6000
  CO-MAT-TECH 2005 : . s.413-419
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Simulation model design for temperature adjustment
  Husárová Bohuslava ; M180  Juhás Martin ; M6000
  CO-MAT-TECH 2004 : . s.1556-1561
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vplyv periódy vzorkovania pri číslicovom riadení dynamických objektov s dopravným oneskorením
  Husárová Bohuslava ; M180  Juhás Martin ; M6000 Michaľčonok German ; M6000
  EE časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie . Roč. 10, mimoriadne č (2004), s.182-183
  dynamické objekty
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Example of exploitation of numerical methods in technical practice
  Trubenová Jaroslava ; M110  Husárová Bohuslava ; M180
  Applied mathematics and informatics at universities : . s.81-86
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Transformácia údajov v Microsoft SQL Server 7.0. Transformation data in Microsoft SQL Server 7.0
  Husárová Bohuslava ; M180  Božek Pavol ; M6000
  CO-MAT-TECH 2000 : . s.21-26
  Microsoft
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Optimalization of using SQL language for oracle server
  Michaľčonok German ; M6000  Husárová Bohuslava ; M180 Pavlinova Jevgenija ; M180
  Proceedings: Education, information technology and international academic co-operation . s.86-89
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Effektivnoe napisanie operatorov SQL v srede Oracle
  Michaľčonok German ; M6000  Husárová Bohuslava ; M180 Pavlinova Jevgenija ; M180
  CO-MAT-TECH 99 : . s.481-485
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Implementácia distribuovaných databáz v prostredí MS SQL Server
  Hrenák Juraj  Klačo Marián Husárová Bohuslava ; M180 Nemlaha Eduard ; M6000
  CO-MAT-TECH 97. : . s.195-199
  implementácia databázy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok