Výsledky vyhľadávania

 1. Manažment vysokých škôl : Nadstavbový modulárny kurz. Cvičebnica [elektronický zdroj]
  Horňák František ; M4000  Šujanová Jana ; M4000 Cagáňová Dagmar ; M4000 Pavlendová Gabriela ; V240 Nováková Renáta (rec.) ; M300 Rybanský Rudolf (rec.) ; M4000
  1.vyd.
  Trnava : Totem, 2014 . - CD-ROM, 66 s.
  ISBN 978-80-89708-01-7
  organization structure processes quality control kvalita organizačná štruktúra kontrola procesy
  program učebný
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 2. Manažérstvo kvality : Učebná pomôcka pre stredné odborné školy
  Nováková Renáta ; M300  Linczényi Alexander ; M300
  2007
  manažérstvo kvality
  program učebný
  BCB - Učebnice pre základné a stredné školy
  kniha

  kniha