Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh metodiky na ekonomické vyhodnotenie kvality výrobkov a výrobných procesov : Dizeratčná práca
  Kusý Ondrej ; M190  Nováková Renáta (škol.) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 132 s., autoreferát, CD-ROM
  náklady na kvalitu priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63886
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Zabezpečovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom vznikajúcich klastrov : Dizertačná práca
  Pastucha Branislav ; M190  Nováková Renáta (škol.) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 177 s., autoreferát, CD-ROM
  competitiveness innovation cluster konkurencieschopnosť výskum a vývoj priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63949
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Manažérstvo a zdokonaľovanie procesov : Doktorandská dizertačná práca
  Klepanec Vladimír  Nováková Renáta (škol.) ; M300 Štefánik Ján (opon.) Kuric I. (opon.) Trúchly Ľubomír (opon.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 120 s autoreferát
  manažérstvo procesov
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Plánovanie kvality : Dizertačná práca
  Nováková Renáta ; M300  Linczényi Alexander (škol.) ; M300
  1999 : STU v Bratislave MtF KMK, 1999 . - 113 s
  Kvalita-plánovanie
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha