Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 14  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^stu_us_auth stu37088 dbp^"
 1. Návrh opatrení na zefektívnenie súčasného stavu hodnotenia, rozmiestňovania, odmeňovania a uvoľňovania pracovníkov v spoločnosti Dúbravanka R.F.T., a.s. Kráľová pri Senci = Proposition of Disposals for improvement of present state assessment allocation of employees, benefits and discharge of the employees : Bakalárska práca
  Kaderičová Jana  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s príl (1 CD-ROM)
  personalistika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie tvorby kalkulácií a tvorby cien v spoločnosti ZENTIVA, a.s. Hlohovec = Calculation and establishing prices in conditions of market economy : Bakalárska práca
  Duchoň Martin  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  kalkulácia cien kalkulácia nákladov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vypracovanie opatrení potrebných na porovnanie a vyhodnotenie ponúk jednotlivých leasingových spoločností pri obstaraní majetku a výber najvýhodnejšej ponuky v spoločnosti Tatrachema, v.d. Trnava = Refine measure, compare and select offers leasing companier bei comprate assets acquisition and selection of the best offers in company Tatrachema, v.d. Trnava : Bakalárska práca
  Heteňáková Ivana  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD-ROM
  leasing
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení najvýhodnejšej formy obstarania majetku z vlastných zdrojov, formou úveru alebo leasingom v spoločnosti VUJE, a.s. Trnava = Proposal of measure of dominant form providing properity from own source by credit or leasing form in company VUJE, a.c. Trnava : Bakalárska práca
  Kubovičová Silvia  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD-ROM
  financovanie podniku firemné financie
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení na zefektívnenie tvorby a využívania účtovných vnútropodnikových smerníc v informačnom systéme FONTIS, spol. s r.o. = Proposition of actions to raise effectivity of making and exploitation of book-keeping intradepartmental directions forinformation system of FONTIS, Ltd. : Bakalárska práca
  Parišková Kristína  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 57 s príl
  účtovníctvo-smernice
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Kalkulácie a tvorba cien v podmienkach trhového hospodárstva : Bakalárska práca
  Segeci Josif Cristian  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 51 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment kalkulácie tvorba cien
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Kalkulácia a tvorba cien v trhovom hospodárstve : Bakalárska práca
  Melišeková Michaela  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 56 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment cenotvorba kalkulácia cien
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Význam účtovných vnútropodnikových smerníc podniku : Bakalárska práca
  Bolechová Andrea  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 47 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment účtovníctvo-smernice vnútropodnikové účtovníctvo
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Možnosti získavania finančných zdrojov podniku a ich využitie na obstaranie dlhodobého majetku : Bakalárska práca
  Novák Andrej  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment financovanie podniku dlhodobý majetok
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Využitie leasingu pri financovaní nákupu majetku v podniku : Bakalárska práca
  Stacho Zdenko ; M4000  Mulíková Dagmar (xxx) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 42 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment leasing financovanie podniku
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha