Výsledky vyhľadávania

 1. Ergonómia 2017 : Zborník z vedeckej konferencie Berieme ergonómiu vážne / rec. Branislav Mičieta, Juraj Sinay, Veronika Kotradyová
  Mičieta, Branislav (rec.) Sinay, Juraj (rec.) Kotradyová, Veronika, ; 055150 (rec.)
  Ergonómia 2017 : Zážitková konferencia 29.-30. 11. 2017 : Ostrava
  1. vydanie
  Žilina : Slovenská ergonomická spoločnosť, 2017 . - 100 s.
  ISBN 978-80-970974-3-1
  zborník
  (1) - článok
  kniha

  kniha