Výsledky vyhľadávania

 1. Príspevok k metódam dekódovania samoopravných kódov : dát. obahajoby 2.7.2018, č. ved. odb. 5-2-15
  Janvars Tomáš ; 037000  Farkaš Peter ; 037000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 02.07.2018 ; Študijný odbor : 5.2.15. telekomunikácie ; Študijný program : D-TLK . - 89 s., AUTOREF. 2018, 45 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81791
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Návrh a analýza komunikačného systému využívajúceho dvojrozmerné úplne komplementárne kódy : dát. obhajoby 26.8.2016, č. ved. odboru 5-2-15
  Lapin Ivan ; 037000  Farkaš Peter ; 037000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 26.08.2016 ; Študijný odbor : 5.2.15. telekomunikácie ; Študijný program : D-TL . - 105 s., príl., AUTOREF. 2016, 23 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=130823
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Komplementárne kódy : dát. obhajoby 1.6.2016, č. ved. odb. 5-2-15
  Dávideková Monika ; 037000  Farkaš Peter ; 037000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2016
  FEI ; Dátum obhajoby : 01.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.15. telekomunikácie ; Študijný program : D-TLK . - 156 s., CD-ROM AUTOREF. 2016, 48 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116720
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 4. Nové techniky podporujúce komunikáciu v bezdrôtových senzorových sieťach : dát. obhaj. 8.7.2014, č. ved. odb. 5-2-15
  Kenyeres Jozef ; E070  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.07.2014 ; Študijný program : 102 . - 122 s
  Telekomunikácie Telecommunications lokalizácia smerovacie protokoly
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109675
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. One Hybrid ARQ for Broadcasting or Multicasting in Wireless Erasure Channel : Dát. obhaj. 25.8.2011, čís. ved. odb. 5.2.15
  Yassine Ahmad ; E240  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 86 s
  Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55049
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 6. Dvojrozmerné translačné kódy : č.ved.odb.: 26-27-9, dát.obhaj. 21.1.2010
  Mačica Juraj ; E240  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 89 s
  Telekomunikácie linkové kódy translačné kódy kapacita stránkovo orientovaná pamäť
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 7. Nové techniky kódového multiplexu : Obhaj. 23.2.2007, čís.ved.odb. 26-27-9
  Turcsány Matúš ; E240  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 101 s
  Telekomunikácie
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 8. Príspevok k dekódovaniu lineárnych blokových kódov pomocou mriežok : čis. ved. odb. 26-27-9, dát. obh. 11.02.2008
  Oboňa Jozef ; E240  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 68 s
  Telekomunikácie dekódovanie lineárne blokové kódy
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 9. Príspevok k teórii konštrukcie transkontrolných kódov : Obhj. 23.2.2007, Č. ved. odb. 26-27-9
  Chomist Richard ; E240  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  linkové kódy samoopravné kódy obmedzenia behu transkontrolné kódy
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 10. Príspevok k analýze a syntéze modifikovaných váhovo-sumačných kódov : Obhaj. 25.10.2004, čís.ved.odb. 26-27-9
  Rakús Martin ; E070  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2004 . - 94 s
  Telekomunikácie kódery váhovo-sumačné kódy
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha