Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému na zber dát a vyhodnocovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti
  Sedlák Daniel ; 066000  Ďuriš Rastislav ; 066000 (škol.)
  2021
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157930
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Úprava pohybu robota BIOLOID na základe údajov o okolitom prostredí
  Burčiar Fedor ; 066000  Ďuriš Rastislav ; 066000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151307
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh a realizácia 3D tlačiarne s využitím voľne šíreného softvérového vybavenia
  Bokor Lukáš ; 066000  Ďuriš Rastislav ; 066000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138741
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh hydraulicky ovládaného pohonu odmeru vežového kompletu špeciálnej nadstavby
  Turák Matúš ; 063000  Ďuriš Rastislav ; 066000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126342
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Výkonový generátor pre ultrazvukom podporované obrábanie
  Šimon Štefan ; 063000  Ďuriš Rastislav ; 066000 (škol.)
  2017
  MTF ; Dátum obhajoby : 09.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126184
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Určenie vlastností materiálov pomocou modálnej analýzy
  Nádaský Tomáš ; 063000  Ďuriš Rastislav (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110234
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh a realizácia úprav zariadenia Tribotestor M86 pre realizáciu skúšok klzných dvojíc s nízkym súčiniteľom trenia
  Ondrovič Daniel ; 063000  Ďuriš Rastislav (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110666
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Určenie modálnych vlastností konštrukcie s využitím systému PULSE
  Kostolanský Marek ; M  Ďuriš Rastislav (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2014 ; Študijný program : 195 . - 77s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems natural frequency vlastná frekvencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98946
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Sledovanie a predikcia dráhy pohybujúceho sa objektu a následné riadenie pohybu robota BIOLOID
  Varga Radoslav  Ďuriš Rastislav (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2014 ; Študijný program : 195 . - 73s CD
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems algoritmus spracovanie obrazu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99030
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Detekcia objektov a riadenie pohybu robota BIOLOID
  Steinhauser Jozef ; M2000  Ďuriš Rastislav (škol.) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90536
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha