Výsledky vyhľadávania

 1. Proceedings of extented abstracts : 35th Conference of departments of fluid mechanics and thermomechanics, Šamorín, SR, 20.-23.6. 2016 / ed. Róbert Olšiak, Karol Prikkel
  Olšiak, Róbert, ; 020060 (ed.) Prikkel, Karol, ; 020060 (ed.)
  Conference of departments of fluid mechanics and thermomechanics 35th 20.-23.6. 2016 Šamorín, SR
  1. vyd.
  Bratislava Vydavateľsto STU 2016 . - 120 s.
  ISBN 978-80-227-4567-3
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (11) - článok
  kniha

  kniha

 2. 35. stretnutie Katedier mechaniky tekutín a termomechaniky : elektronický zdroj zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Šamorín, SR, 20.-23.6. 2016 / Róbert Olšiak, Karol Prikkel
  Olšiak, Róbert, ; 020060 (ed.) Prikkel, Karol, ; 020060 (ed.)
  Conference of departments of fluid mechanics and thermomechanics 35th 20.-23.6. 2016 Šamorín, SR
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2016 . - 320 s. CD ROM
  ISBN 978-80-227-4525-3
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (13) - článok
  kniha

  kniha