Výsledky vyhľadávania

 1. Odolnosť tenkostenných prierezov všetkých tried z rôznych ocelí
  Masár Matej ; 010250  Koleková Yvonna ; 010250 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108140
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Šírenie seizmických vĺn vo vrstevnatom prostredí
  Slovák Juraj ; 010250  Koleková Yvonna ; 010250 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128357
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Výpočet kritických momentov podľa približných normových vzťahov.
  Bobák Marek ; V  Koleková Yvonna (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering resistance stability
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108412
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Comparison of flexural and torsional buckling resistances of members made of steels and aluminium alloys
  ALENEZI Talal T.H.A.H. ; V  Koleková Yvonna (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86415
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Behaviour and application of arch structures
  SHAMMOUH Mohammad A.A.A. ; V  Koleková Yvonna (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86288
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Comparison of lateral torsional buckling resistances of beams made of steels and aluminium alloys
  ALKANDARI Ameen A.M.A.M. ; V  Koleková Yvonna (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  resistance hliníkové zliatiny stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86274
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Elastic and plastic resistance of restrained beams in bending
  RADHA Ahmad A.B.A. ; V  Koleková Yvonna (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86424
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Odolnosť zakrivených prútov podľa STN EN 1993
  Brzáčová Miriam ; V250  Koleková Yvonna (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering steel stability stabilita oceľ
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67172
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 9. Kritický moment pri klopení spojitých nosníkov
  Zámečník Roman ; V  Koleková Yvonna (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60466
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Správanie oblúkových konštrukcií
  Panek Ondrej ; V  Koleková Yvonna (škol.) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60412
  bakalárska práca
  kniha

  kniha