Výsledky vyhľadávania

 1. The curing of concrete samples with water - experimental verification of the concrete properties
  Ďubek Marek ; 010270  Bederka Marián ; 010270 Makýš Peter ; 010270
  Rehabilitation and Reconstruction of Buildings III : . S. 65-69
  concrete curing water
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Je pórovité kamenivo účinné pre vnútorné ošetrovanie betónu?
  Briatka Peter ; 010270  Briatková Olšová Jana Makýš Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 4, č. 1 (2020), CD-ROM, s. 31-36
  pórovité kamenivo porous aggregate desorpcia desorption
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/07/Buildustry-1_2020-Final.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. TLS zameranie pomôcka pre výkaz výmer
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270
  Mladá veda . Vol. 8, no. 2 (2020), online, s. 206-213
  TLS výkaz výmer
  http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/02/02_2020_20.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Stavebno-technické posúdenia – o úroveň vyššie!
  Briatková Olšová Jana  Briatka Peter ; 010270 Makýš Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 4, č. 2 (2020), CD-ROM, s. 26-28
  stavebno-technické posúdenie audit odpadu construction-technical assessment waste audit
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/12/Buildustry-2_2020_online.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. A Prolongation of the Service Life of Cement-Based Composites by Controlling the Development of Their Strength and Volume Changes / aut. Peter Briatka, Peter Makýš, Jozef Gašparík
  Briatka Peter ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Gašparík Jozef ; 010270
  Sustainability [elektronický zdroj] . Vol. 12, iss. 20 (2020), online, [14] s., art. no. 8479
  concrete mortar prisms strength changes in volume shrinkage curing internal curing
  https://www.mdpi.com/2071-1050/12/20/8479
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 6. Šambrány z pohľadu ekonomiky a geometrie
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Funtík Tomáš ; 010270
  Nehnuteľnosti a bývanie : . Roč.15, č. 2 (2020), online, s. 11-27
  šambrána rozpočet
  http://nehnutelnostiabyvanie.eu/index.php?id=nehnutelnosti-a-byvanie-2020-2
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Analýza postupu prác zosilnenia steny
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270
  Czech Journal of Civil Engineering : . Vol. 6, iss. 2 (2020), online, s. 34-40
  harmonogram BIM produktivita práce
  https://cjce.cz/journal/article/view/67/65
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Nástroje na simulačné riadenie orientácie vlákien vo vláknobetóne
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 1 (2019), online, s. 47-53
  vláknobetón orientácia simulácia
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2019/CJCE_2019_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Cement Screeds - Selected Methods of Humidity Measurement
  Bederka Marián ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Ďubek Marek ; 010270 Petro Marek ; 010270
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 299-305
  cement screeds humidity measurement
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. TLS pri zemných prácach a rozpočte po zrealizovaní stavby
  Ďubek Marek ; 010270  Makýš Peter ; 010270 Funtík Tomáš ; 010270
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 2 (2019), online, s. 29-35
  TLS rozpočet
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2019/CJCE_2019_02.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok