Výsledky vyhľadávania

 1. Vytvorenie SSRS (SQL server reporting services) reportov v rámci linky FESTO
  Hracho Patrik ; 066000  Važan Pavel ; 066000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151315
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Automatizácia vybraných funkcií pre Smart House
  Pajkoš Alexander ; 066000  Važan Pavel ; 066000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151903
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Optimalizácia cieľových parametrov pri rozvrhovaní operácií
  Valuška Jozef ; 066000  Važan Pavel ; 066000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151907
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie a simulácia výrobného procesu montáže nárazníkov v simulátore Witness
  Polák Patrik ; 066000  Važan Pavel ; 066000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143686
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Automatizácia vybraných funkcií pre Smart House
  Turas Marek ; 066000  Važan Pavel ; 066000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144200
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Simulačná štúdia výroby transformátorov
  Richter Matúš ; 066000  Važan Pavel ; 066000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 02.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144193
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Zber a vizualizácia údajov v SCADA systéme z PLC zariadenia modelovej linky
  Chrvala Filip ; 066000  Važan Pavel ; 066000 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : kybernetika ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158444
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Vplyv voľby utopického bodu na cieľové parametre multikriteriálnej optimalizácie
  Gergelová Hana ; 066000  Važan Pavel ; 066000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151312
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Porovnanie rôznych metód modelovania systémov hromadnej obsluhy
  Martinovič Michal ; 066000  Važan Pavel ; 066000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144185
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vytvorenie SCADA obrazoviek použitím Wonderware Situational Awareness knižnice (SAL) v rámci filozofie ISA-101 štandardu
  Pekar Radoslav ; 066000  Važan Pavel ; 066000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : I-AIPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143678
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha