Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh aktívnej tepelnej ochrany s využitím obnoviteľných zdrojov energie pre budovu relaxačného centra
  Zbojová Soňa ; 010290  Kalús Daniel ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158537
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Energetické hodnotenie budov - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov vykurovania a prípravy TV v bytovom dome
  Strenk Tomáš ; 010290  Kalús Daniel ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158618
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Výpočet, návrh, voľba a posúdenie vykurovacej sústavy pre MŠ v Rišňovciach
  Tarač Viliam ; 010290  Kalús Daniel ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158536
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Energetická hospodárnosť budov - posúdenie administratívnej budovy firmy AREAMETAL v Rovinke
  Vranka Matej ; 010290  Kalús Daniel ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158586
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Výpočet, návrh a posúdenie vykurovania v bytovom dome s využitím obnoviteľných zdrojov energie
  Vyšňan Patrik ; 010290  Kalús Daniel ; 010290 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151189
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Energetická certifikácia bytového domu – analýza rôznych zdrojov tepla a vykurovacích sústav
  Benčíková Simona ; 010290  Kalús Daniel ; 053130 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 09.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151151
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Výpočet, návrh a posúdenie energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) v budove s takmer nulovou potrebou energie
  Poliak Tomáš ; 010290  Kalús Daniel ; 053130 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152132
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Výpočet, návrh a posúdenie vykurovania veľkopriestorového objektu
  Trabalíková Natália ; 010290  Kalús Daniel ; 053130 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151099
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Návrh a posúdenie vykurovania/chladenia bytového domu s využitím aktívnej tepelnej ochrany (ATO)
  Mackovčin Adam ; 010290  Kalús Daniel ; 053130 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152193
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Aplikácia aktívnej tepelnej ochrany pre vykurovanie a chladenie bytového domu
  Fodor Máté ; 010290  Kalús Daniel ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144814
  diplomová práca
  kniha

  kniha