Výsledky vyhľadávania

 1. Aktuálne otázky priestorového plánovania a rozvoja
  Belčáková Ingrid ; A7170  Bianco del Paolo Finka Maroš ; A440 Furdík Juraj ; A0034 Jaššo Matej ; 902022 Petríková Dagmar ; A440 Wood B.
  Bratislava : Road, 2003 . - 111
  ISBN 80-88999-20-0
  priestorové plánovanie
  príručka
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 2. Metodická príručka - Metodické zásady pre výkon vyhlášky k § 35 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
  Kozová Mária  Finka Maroš ; A440 Belčáková Ingrid ; A7170 Petríková Dagmar ; A440
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK : STU v Bratislave FA, 2000 . - 78
  SEA environmentálne hodnotenie trvalo udržateľný rozvoj
  príručka
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 3. Európska politika v regionálnom a miestnom plánovaní
  Belčáková Ingrid ; A7170  Scholich Dietmar Wood B. Tucny Jan Roch Isolde Finka Maroš ; A440 Kusý Ivan ; A400 Gindlová Daniela ; A0980 Holmanová Anna ; A0900 Strussová Mária Petríková Dagmar ; A440
  Bratislava : Road, 1998 . - 130
  ISBN 80-967511-2-3
  príručka
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 4. Ochrana a tvorba životného prostredia v podmienkach železníc Slovenskej republiky
  Belčáková Ingrid ; A7170  Finka Maroš ; A440 Gindlová Daniela ; A0980 Petríková Dagmar ; A440 Piatrik Milan ; C6290 Úradníček Štefan
  Bratislava : STU, 1997 . - 108
  ISBN 80-227-0983-2
  životné prostredie ochrana tvorba železnice
  príručka
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 5. Metodická príručka k zákonu NR SR č.127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Časť: Účasť verejnosti v procese posudzovania
  Mocik Anton  Belčáková Ingrid ; A7170 Gindlová Daniela ; A0980 Kusý Ivan ; A400 Petríková Dagmar ; A440
  Bratislava : MŽP SR, 1995
  účasť verejnosti proces posudzovania životné prostredie
  príručka
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 6. Manuál k účasti verejnosti v procese environmentálneho rozhodovania : Súčasný stav a výhľad do budúcnosti SR
  Belčáková Ingrid ; A7170  Gindlová Daniela ; A0980 Petríková Dagmar ; A440
  Budapest : Reed Consumer Books Limited, 1994 . - 149 s
  ISBN 963 04 4196 9
  životné prostredie ekologická architektúra
  príručka
  BCK - Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha