Výsledky vyhľadávania

 1. Základní přehled využívaní finanční a ekonomické analýzy v podnicích z odvětví kovovýroba, hutnictví a strojírenství operujících ve Slovenské republice / aut. Dušan Baran, Andrej Pastýr
  Baran Dušan  Pastýr Andrej ; 064000
  Ekonomika, management a inovace v chemickém a potravinářském průmyslu : . S.10-18
  finančná analýza pomerové ukazovatele predikčné modely
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. RSW Method - One of the System Methods of Early Warning
  Baran Dušan ; C240  Olejník Pavol ; C240
  Towards Knowledge-based Economy & Enterprise Management: Diagnostics, Strategy, Effectiveness . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Postavenie investorov v SR
  Baran Dušan ; C240 
  Zodpovednosť odborníka (inžiniera,manažéra,učiteľa) v súčasnom svete : . s.21-27
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Aplikácia controllingu v elektrotechnickom podniku
  Baran Dušan ; C240  Hrotko Ladislav
  Festive Scientific Conference on the Occasion of 15th Anniversary of the Establishment of Faculty of Business and Management, Brano University of Management . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Fiškálne a parafiškálne zaťaženie daňových subjektov v slovenskej republike
  Baran Dušan ; C240 
  Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu . s.203-209
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Economic Value Added- Eva
  Baran Dušan ; C240  Hrotko Ladislav Olejník Pavol ; C240
  Economics and management. Ekonomika ir vadyba . 12 (2007), s.669-675
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Manažment menových rizík podniku
  Baran Dušan ; C240  Baranová Daniela ; C240
  Obchod, jakost a finance v podnicích - determinanty konkurenceschopnosti V : . s.13-15
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Zhodnotenie výsledkov finančného zdravia skúmaného podniku za posledných šesť rokov
  Baran Dušan ; C240  Pálffy Alexander Mikloš Martin ; C240
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.48-76
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. The Change in Relations with Foreign Countries after Accession of the SLovak Republic to the European Union
  Baran Dušan ; C240  Baranová Daniela ; C240
  Education and Economy 2007 : . s.7-9
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Finančná stratégia podniku
  Baran Dušan ; C240  . - 24 s
  Strategický manažment v praxi manažéra . s.246-270
  stratégia finančná
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok