Výsledky vyhľadávania

 1. Staticko dynamická analýzy bytového domu
  Kašnik Pacáková Martina ; 010110  Šoltész Július ; 010110 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=166057
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh parkovacieho a bytového komplexu Bezručova
  Besenyeiová Miriam ; 010110  Šoltész Július ; 010110 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137658
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Podzemný parkovací dom - "biela vaňa" - pod Lomonosovovou ulicou
  Mučajiová Jarmila ; 010110  Šoltész Július ; 010110 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138229
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Cyklomost cez Váh
  Kopernický Jakub ; 010110  Šoltész Július ; 010110 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138126
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Konštrukcia bioplynovej stanice z predpätého betónu
  Šulka Dominik ; 010110  Šoltész Július ; 010110 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138366
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Konštrukcia bioplynovej stanice z betónu
  Schweitzerová Marcela ; 010110  Šoltész Július ; 010110 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128492
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Autobusová stanica v Banskej Bystrici
  Mikuláš Pavol ; 010110  Šoltész Július ; 010110 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118199
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Konštrukcia bioplynovej stanice z predpätého betónu
  Vidakovič Aleksandar ; 010110  Šoltész Július ; 010110 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128910
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Radarová veža - železobetónový variant
  Lepáček Dominik ; 010110  Šoltész Július ; 010110 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120011
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Rotačne symetrický kalojem vajcovitého tvaru z predpätého betónu
  Liptai Peter ; 010110  Šoltész Július ; 010110 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109267
  diplomová práca
  kniha

  kniha