Výsledky vyhľadávania

 1. Faktory ovpyvňujúce tvornu obytného prostredia
  Lichardová Viera ; A5150 
  Interdisciplinárny prístup ku dizajnérskej a architektonickej tvorbe : . s.34-39
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Dizajn a osvetlenie
  Lichardová Viera ; A5150 
  Interiér 2009 : . s.161-164
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Výstava k tvorbe prof. Rasťa Janáka
  Lichardová Viera ; A5150 
  Informačné listy FA STU . roč.16, č.2 (2009), s.13-14
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Svetlo a farba pri tvorbe vnútorného prostredia
  Lichardová Viera ; A5150 
  Podmieňujúce faktory kvality vzdelávania v oblasti tvorby vnútorného prostredia : . s.CD-3s.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Kancelária budúcnosti
  Lichardová Viera ; A5150 
  Nábytok 2008 [elektronický zdroj] : . s. CD 8 s
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Obytný parter na severský spôsob
  Lichardová Viera ; A5150 
  Mestský interiér. Formy a možnosti inovácie v mestskom interiéri : . s.11-15
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Dolný Kubín, Nám.P.O. Hviezdoslava
  Kantor Martin  Holeša Martin Lichardová Viera (xxx) ; A5150
  Inovatívne formy riešenia mestského interiéru v inovovaných podmienkach súčasnosti : . s.11-21
  článok zo zborníka
  CED - Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 8. Špania dolina-zastávka
  Vavrečka Peter  Lichardová Viera ; A5150
  Inovatívne formy riešenia mestského interiéru v inovovaných podmienkach súčasnosti : . s.63-66
  článok zo zborníka
  CED - Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
  článok

  článok

 9. Jubilujúci prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen ,PhD.
  Lichardová Viera ; A5150 
  Informačné listy FA STU . roč13, č.6 (2007), s.8-9
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 10. Prof. Ing. arch . akad. arch. Ivan Petelen, PhD.,60-ročný
  Lichardová Viera ; A5150 
  Spektrum . Roč. 13, č. 7 (2007), s.18-19
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok