Výsledky vyhľadávania

 1. Kvalita, autenticita a bezpečnosť produktov z ovocia a zeleniny charakterizovaná pomocou spektroskopických (EPR a UV-VIS) techník
  Szemanová Lucia ; 045210  Polovka Martin (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101848
  bakalárska práca
  kniha

  kniha