Výsledky vyhľadávania

 1. Administratívna budova s bazénom. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia
  Sáhaová Emese ; 010110  Bartók Andrej ; 010110 (škol.)
  2021
  SVF ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152265
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Social centre
  Hryshchenko Oksana ; 010110  Bartók Andrej ; 010110 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : I-CE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146223
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Bytový dom s polyfunkciou. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
  Ladiver Filip ; 010110  Bartók Andrej ; 010110 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138234
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Rímskokatolícky kostol. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia
  Vajdiar Jozef ; 010110  Bartók Andrej ; 010110 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137716
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Administratívna výšková budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
  Szarka Gábor ; 010110  Bartók Andrej ; 010110 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139151
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Polyfunkčná vysoká budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
  Strásky Jozef ; 010110  Bartók Andrej ; 010110 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125948
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Výšková obytná budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
  Sivčák Anton ; 010110  Bartók Andrej ; 010110 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125944
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Výšková budova hotela. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
  Dobrý Jakub ; 010110  Bartók Andrej ; 010110 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125024
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Polyfunkčná vysoká budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
  Gencs Gergely ; 010110  Bartók Andrej ; 010110 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109323
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Výšková obytná budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
  Horečná Martina ; 010110  Bartók Andrej ; 010110 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117547
  diplomová práca
  kniha

  kniha