Výsledky vyhľadávania

 1. Eurokód 2.Navrhovanie betónových konštrukcií.Časť 1-1 :Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy : STN EN 1992-1-1
  Fillo Ľudovít ; V110  Halvoník Jaroslav ; V110 Bartók Andrej ; V110 Bellová Mária ; V110
  Bratislava : SUTN, 2006 . - 230 s
  normy
  BGG - 12/Štandardy, normy ; 13/Normy
  kniha

  kniha