Výsledky vyhľadávania

 1. "Hať na Bodrogu" - dokumentácia pre územné rozhodnutie - posúdenie dostatočnosti spracovaných podkladov
  Dušička Peter (CRE) ; V170  Možiešik Ľudovít (CRE) ; V170 Šulek Peter (CRE) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2009 . - 7 s
  iný typ
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  kniha

  kniha