Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza hydroenergetického využitia navrhovaného plavebného stupňa Kolárovo
  Bulín Martin ; 010170  Šulek Peter ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120699
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh plavebnej dráhy na dolnom Váhu v úseku od rkm 27,000 po VD Kráľová
  Kandera Miroslav ; 010170  Šulek Peter ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128562
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh plavebnej dráhy na Váhu v úseku Komárno - VD Selice
  Dúbravka Adam ; 010170  Šulek Peter ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124351
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Hydraulické posúdenie vtokového objektu MVE.
  Stančeková Veronika ; 010170  Šulek Peter ; 010170 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129953
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh prístavu pre rekreačnú plavbu na rieke Morava.
  Vicianová Magdaléna ; 010170  Šulek Peter (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 22.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99487
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Ekonomické zhodnotenie variantných návrhov energetického využitia vodného toku
  Motyka Tomáš ; V  Šulek Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  economic evaluation small hydropower plant ekonomické zhodnotenie malá vodná elektráreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84519
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Hydraulické výpočty vodohospodársko-energetického plánu MVE Jalná na Hrone
  Doktor Stanislav ; V  Šulek Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67634
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. kniha

  kniha

 9. Hydraulické výpočty vodohospodársko-energetického plánu prihaťovej MVE
  Paulech Andrej ; V  Šulek Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  malá vodná elektráreň turbína turbine generation scheduling inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76402
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. kniha

  kniha