Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh malej vodnej elektrárne.
  Rázgová Martina ; 010170  Šulek Peter ; 010170 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2018 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137668
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Návrh vtokového objektu nízkotlakej prihaťovej MVE.
  Baštugová Nikola ; 010170  Šulek Peter ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125424
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Možnosti hydroenergetického využitia navrhovaného Vodného diela Kolárovo.
  Kalabová Barbora ; 010170  Šulek Peter ; 010170 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128052
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh malej vodnej elektrárne.
  Vrábel Marek ; 010170  Šulek Peter ; 010170 (škol.)
  2016
  SVF ; Dátum obhajoby : 15.06.2016 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby ; Študijný program : I-SNOU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117440
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh malej vodnej elektrárne.
  Motyka Tomáš ; 010170  Šulek Peter (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109392
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh hydroenergetického využitia hate Vyškovce nad Ipľom.
  Hanzlík Matúš ; 010170  Šulek Peter (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 17.06.2015 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109409
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh malej vodnej elektrárne na rieke Hron v lokalite Hliník nad Hronom.
  Bogdányová Eva ; V  Šulek Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  water electric power voda elektrická energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93956
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh hydroenergetického využitia hate Bánovce nad Bebravou
  Paulech Andrej ; V  Šulek Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  electricity production výroba elektrickej energie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93944
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Model prípravy prevádzky VE Gabčíkovo
  Hanes Marek  Šulek Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering operation Gabčíkovo Gabčíkovo prevádzka model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81588
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh malej vodnej elektrárne na Hrone v lokalite Banská Bystrica - Majer
  Janko Igor  Šulek Peter (škol.) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering hydropower potential hydroenergetický potenciál
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81544
  diplomová práca
  kniha

  kniha