Výsledky vyhľadávania

 1. Architecture, Urban Planning, Product and Interior Design in Studie by PhD Students at FA STU in 2009/2010
  Brečková, Danica, (zost.) ; A0033 Vitková, Ľubica, ; 056160 (rec.) Keppl, Julián, (rec.)
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  ISBN 978-80-227-3389-2
  doktorandské práce
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (13) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR4100
  kniha

  kniha

 2. Architecture, Urban and Product Design in Studies by PhD students at FA STU in Bratislava in 2008/09
  Vitková Ľubica (ed.) ; A6160  Brečková Danica (ed.) ; A0033
  Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2009 . - 139 s
  ISBN 978-80-227-3140-9
  doktorandi
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR9100
  kniha

  kniha

 3. Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2007
  Vitková Ľubica (ed.) ; A6160 
  Bratislava : FA STU , 2008 . - 188 s
  ISBN 978-80-227-3039-6
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (18) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 4. Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr : Zborník príspevkov. Zost. Ľ. Vitková
  Vitková Ľubica (ed.) ; A6160 
  Bratislava : Road, 2008 . - 90 s
  ISBN 978-80-88999-35-5
  územné plánovanie miest urbanistická ekonómia územný manažment
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (10) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR11000
  kniha

  kniha

 5. Banskoštiavnická kalvária- Perspektívy revitalizácie : medzinárodný študentský workshop a vedecké kolokvium, Banská Štiavnica, 21.9.-29.9.2007
  Vošková Katarína (ed.) ; A3130  Vitková Ľubica (rec.) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2008 . - 167 s
  ISBN 978-80-227-2829-4
  Banská Štiavnica kalvárie architektúra sakrálna
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2000
  kniha

  kniha

 6. Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2005-2006
  Vitková Ľubica (zost.) ; A6160 
  Bratislava : FA STU , 2008 . - 208 s
  ISBN 978-80-227-3038-9
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (20) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR5100
  kniha

  kniha

 7. Theory and History of Architecture, Urban Planning and Product Design in Studies by PhD Students at FA STU in Bratislava, 2006-2007
  Vitková Ľubica (ed.) ; A6160  Brečková Danica (ed.) ; A0033
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2007 . - 170 s
  ISBN 978-80-227-2740-2
  architektúra-teória
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (19) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR2000
  kniha

  kniha