Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh solárneho domu
  Iringová Agnesa ; A2120 
  Nízkoenergetické Eko bývanie 2012/2013 . s.44-47
  architektúra štruktúra fasád
  článok z periodika
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Ventilation as the source of healthy microclime/Vetranie ako základ zdravej mikroklímy budovy
  Iringová Agnesa ; A2120 
  Zdravé domy - zdravý interiér 2011. Healthy Houses - Healthy Interior 2011. [elektronický zdroj] : . s.65-71
  mikroklíma vetranie
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 3. Medzipriestory v štruktúre fasád bytových domov z hľadiska energetickej náročnosti
  Iringová Agnesa ; A2120 
  Budovy a prostredie 2011. Vízie - Prax - Legislatíva : . s.63-66
  fasády energetická náročnosť optimization microclimate comfort energy performance
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. SolarCity Linz, BRW - sídlisko bytových domov
  Iringová Agnesa ; A2120 
  Eurostav . Roč.17, č.7-8 (2011), s.42-43
  bytové domy energetický koncept
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Dostupnosť slnečného žiarenia a štruktúra fasády ako základný predpoklad návrhu solárneho domu
  Iringová Agnesa ; A2120 
  Solárne mestá : . s.69-78
  urbanizmus energia solárna
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Požiarna bezpečnosť pri významnej obnove budov
  Iringová Agnesa ; A2120 
  Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu . stav - nobvember 2010 (2010), s.24-46
  obnnova budov požiarna bezpečnosť
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Mikroklíma v sakrálnych stavbách z pohľadového betónu
  Iringová Agnesa ; A2120 
  Stavebnícka ročenka 2010 . s.49-53
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Štruktúra fasády bytového domu z hľadiska emisie hluku
  Iringová Agnesa ; A2120 
  Noise and Vibration in Practice Hluk a kmitanie v praxi : . s.57-60
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Štruktúra fasády polyfunkčných objektov v mestskom urbanizme
  Iringová Agnesa ; A2120 
  Budovy a prostredie 2009 Obalové konštrukcie a vnútorná klíma budov : . s.24-45
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Aplikovaná fyzika pri tvorbe obytného prostredia
  Iringová Agnesa ; A2120 
  ALFA . roč.13, č.1A (2009), s.13-31
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok