Výsledky vyhľadávania

 1. Stanovenie mechanických vlastností materiálov a použiteľnosti 3D tlače pre potreby ZF Slovakia, a.s.
  Tomašovič Filip ; 061000  Moravčík Roman ; 061000 (škol.)
  2018
  MTF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.26. materiály ; Študijný program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138437
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Vplyv rôznych priemerov skúšobných tyčí na výsledky zo skúšky ťahom
  Jančeková Pavlína  Moravčík Roman (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering tensile test skúška ťahom konštrukčné ocele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91064
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Vplyv rozmerov skúšobného telesa na výsledky z inštrumentovanej skúšky rázom v ohybe
  Karas Richard  Moravčík Roman (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90880
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Analýza laserom pretaveného povrchu nástrojovej ocele K390 Microclean po izostatickom lisovaní za tepla
  Ježovičová Jana  Moravčík Roman (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 73s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering powder metallurgy prášková metalurgia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79615
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Analýza laserom pretaveného povrchu nástrojovej ocele K390 Microclean po tepelnom spracovaní
  Ježovič Jozef  Moravčík Roman (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 71s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering heat treatment powder metallurgy tepelné spracovanie prášková metalurgia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79620
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Analýza laserom pretaveného povrchu nástrojovej ocele K390 Microclean : Diplomová práca
  Šimonovič Andrej  Moravčík Roman (škol.) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 67 s., CD-ROM
  powder metallurgy prášková metalurgia nástrojová oceľ materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75290
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Analýza poškodeného strižného nástroja na malé otvory
  Haramia Ján  Moravčík Roman (škol.) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  nástrojová oceľ tepelné spracovanie degradácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75339
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Mikroskopická analýza kompaktov z nástrojových ocelí S590 Microclean a S790 Microclean
  Kozánek Oto  Moravčík Roman (škol.) ; M1000
  STU v Bratislave MTF UMAT, 2010
  MTF ;
  powder metallurgy mikroskopická analýza nástrojová oceľ prášková metalurgia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75335
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Analýza príčin poškodenia piestu spaľovacieho motora = Analysis causes of damage piston in combusion engine : Diplomová práca
  Kolář Miroslav  Moravčík Roman (xxx) ; M1000 Szmolka Tibor (konz.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 65 s 1 CD-ROM
  piest odlievanie silumín degradačné procesy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Röntgenová difrakčná analýza tepelne spracovanej nástrojovej ocele X230CrVMo13 4 = The X-ray diffraction analysis ofthe heat treated tool steel X230CrVMo13 4 : Diplomová práca
  Jakabovič Milan  Moravčík Roman (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 73 s 1 CD-ROM
  nástrojová oceľ mikroštruktúra
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha