Výsledky vyhľadávania

 1. Energeticky úsporné budovy a ich ekologické vlastnosti : Koncepcia energetickej politiky, legislatíva, normy
  Žilinský Juraj (ed.) ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006
  ISBN 80-227-2416-5
  učebnica
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (22) - článok
  kniha

  kniha

 2. Vybrané problémy navrhovania a posudzovania obvodových stien - 2004
  Žilinský Juraj (ed.) ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 121 s
  ISBN 80-227-2157-3
  učebnica
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (6) - článok
  kniha

  kniha